Lavrov vo Veľkonočnom prejave, prečo Západ blokuje alternatívne médiá, Liberálna demokracia sa bojí pravdy a jej cieľom je vojna s Ruskom pretože má strach z rozvoja Ruska a jeho moci v rámci globálnej ekonomiky!

Na Veľký piatok som premýšľal, akú tému článku zvoliť, ale po zhliadnutí videa s ruským ministrom zahraničia bolo jasné, že toto je Veľkonočný odkaz toho najlepšieho formátu. Sergej Lavrov v rámci Veľkonočného fóra pohovoril o tom, o čo sa vlastne snaží Západ na Ukrajine, resp. skrze Ukrajinu a sankcie. Podľa Sergeja Lavrova nejde o nič iné ako Totálna hybridná vojna, ktorej cieľom je zrušenie Ruska. Kompletná izolácia Ruska má spočívať nielen v zablokovaní ekonomických kontaktov so Západom, ale má sa jednať aj o plošný zákaz všetkého ruského na Západe.

A to skutočne platí a deje sa to všade. Divadlá ruší hry ruských autorov, filharmónia ruší koncerty ruských hudobných velikánov klasickej hudby, televízia ruší ruské filmy, ruské stanice, školy rušia výučby ruského jazyka, knižnice vyraďujú knihy ruských autorov, ruskí športovci sa nesmú zúčastňovať športových udalostí, hoci šport mal byť vždy apolitický, v školských osnovách sa ruší výučba o ruskej literatúre a výučba o histórii sa prepisuje, z Červenej armády sa novo robí okupačná sila, ktorá zapríčinila II. sv. vojnu a Nemecko bolo ochrancom pred ruským boľševizmom.

Toto všetko sa nedeje kvôli Ukrajine. To všetko sa deje na základe zámienky Ukrajiny! A to je zásadný rozdiel. Cieľom krízy na Ukrajine je využiť situáciu a spustiť Totálnu hybridnú vojnu proti Rusku v celom západnom svete, takže nacifikácia postihne aj obyvateľstvo a obyčajných ľudí na Západe. Je to de facto Hybridná genocída Ruska, pretože má dôjsť na Západe k absolútnemu vyhladeniu všetkého ruského z verejného života, a to takým spôsobom, ako keby naozaj došlo k reálnej genocíde. Toto si musíme vysvetliť, aký hnus fialovej to v skutočnosti je. Keď prebehne niekde genocída, tá klasická a dôjde k vyvraždeniu nejakého etnika alebo národa, tak to znamená, že spolu s vyhladením obyvateľstva s ním zmizne aj jazyk, kultúra a história. Inými slovami, nastane situácia, ako keby ten národ nikdy neexistoval. Jednoducho zmizne, je vymazaný. Pri hybridnej genocíde nie je fyzické vyhladzovanie ľudí potrebné. Pokiaľ nemáte čas vidieť vyššie otitulkované video, tu máte prepis prejavu Sergeja Lavrova.

Veľkonočný odkaz Sergeja Lavrova
Stretávame sa na pozadí vážne komplikovanej situácie vo svete. Dôvodom je agresívna línia kolektívneho Západu na čele s USA, ktorý sa snaží obnoviť a trvalo upevniť svoju dominanciu v medzinárodných záležitostiach, aby mohol presadzovať vlastnú úzko sebeckú agendu na úkor národných záujmov ostatných členov medzinárodného spoločenstva a na ich náklady. Kľúčovou súčasťou tejto agresívnej línie je dlhodobá politika komplexného systémového zadržiavania našej krajiny zo strany Západu. To sa požaduje na všetkých frontoch. Vrcholom tejto rusofóbnej politiky Washingtonu je bezvýhradná podpora radikálneho nacionalistického režimu v Kyjeve, vychovávanie ultraradikálov na Ukrajine , Ktorí vytvárajú z Ukrajiny Anti-Rusko, ako sa podrobne a neraz vyjadril prezident Ruskej federácie.

Ukrajina bola aktívne zaťahovaná do NATO so všetkou podporou zákazu ruského jazyka, ruského školstva, ruských médií, zatýkaním a dokonca zabíjaním nezávislých novinárov. Na Ukrajinu dodali smrtiace zbrane. Urobili všetko pre to, aby na Ukrajine vyklíčila nacistická ideológia a praktiky. A umožnili, aby všetky tieto tendencie proti všetkému ruskému a na podporu nacizmu boli zakotvené v legislatíve ukrajinského štátu. Ale v skutočnosti celých tých posledných 8 rokov totálna neochota ukrajinského režimu plniť Minské dohody tlačila na silové riešenie problému Donbasu. Samotný Kyjev sa pripravoval na vojnu proti Donecku a Luhansku, ako teraz stopercentne vieme z našich vojenských interných dokumentov získaných od ozbrojených formácií Ukrajiny a tzv. národných práporov.

Nehovoriac o tom, že boli odhalené dokumenty, ktoré potvrdzujú aktívne vytváranie vojenských biologických projektov na Ukrajine s cieľom vytvoriť biologické zbrane za podpory Spojených štátov a ďalších západných krajín. Preto, ako prezident uviedol vo svojich veľmi podrobných prejavoch, nám nezostalo nič iné ako uznať Luhanskú a Doneckú ľudovú republiku a na ich žiadosť, na základe dohôd o vzájomnej pomoci s nimi uzavretých, začať špeciálnu vojenskú operáciu na ochranu obyvateľstva pred vojenskou hrozbou neonacistov v záujme demilitarizácie a denacifikácia Ukrajiny. A tieto úlohy, ako znovu vyhlásil prezident Putin na kozmodróme Vostočnyj, budú určite splnené. Pod zámienkou ukrajinskej krízy nám kolektívny Západ vyhlásil v podstate totálnu hybridnú vojnu. Zahŕňa širokú škálu oblastí, vrátane informačného priestoru.

Západ si prisvojil titul pochodne demokracie, ako viete, a hrubo porušuje svoje medzinárodné záväzky zaistiť slobodu prejavu a rovnaký prístup k informáciám, vrátane informácií, ktoré sa do krajiny dostávajú zo zahraničia. V rokoch 1990 až 1991 bolo prijatých mnoho dokumentov OBSE, ako viete, v eufórii ľudských hodnôt, všetko sa zdalo byť tak ružové a my sme postupovali vpred s dôverou, že tieto ľudské hodnoty osvetlia cestu k budúcnosti, ktorá bude pre všetkých svetlá. Akonáhle však Ruská federácia začala vykonávať vlastné hodnotenie na základe svojich vlastných legitímnych národných záujmov, všetky záväzky, ktoré vtedy Západ prijal ohľadom zabezpečenia slobodného prístupu k informáciám, boli zabudnuté a pochované. To je ďalšia ukážka toho, ako sú dnes naši západní kolegovia ochotní konať vo vzťahu k medzinárodnému právu.

Namiesto medzinárodného práva si vytvárajú vlastné pravidlá a jedným z nich je, že keď sa to Západu nepáči, jednoducho zablokuje prístup k informáciám a relevantným zdrojom. Prakticky odmieta uznať aplikovateľnosť všetkých týchto medzinárodných záväzkov k Ruskej federácii, na naše médiá a naše hodnotenie diania vo svete. Západ prejavuje totalitnú netoleranciu voči alternatívnym názorom. Západnej represii podliehajú aj jednotliví používatelia sociálnych sietí a veľkých médií s celými ich rokmi budovanou infraštruktúrou šírenia správ a hodnotení. Šéfovia domácich prevádzkovateľov médií a radoví zamestnanci boli vystavení nezákonným sankciám. Vidíme, ako globálne západné, predovšetkým americké internetové platformy, po celom svete verne blokujú ruské informačné zdroje. Robia to demonštratívne a bez ostychu.

Nedávno napríklad server Youtube obmedzil prístup k brífingu úradníka ministerstva zahraničných vecí zo 17. marca. O niečo neskôr bol podobne kontrolovaný účet Štátnej dumy. Na publikácie nášho ministerstva a našich zahraničných inštitúcií na Twitteri sú uvalené neoprávnené obmedzenia. Len za to, že hovoríme pravdu, len za to, že svoje slová dokladáme faktami. To je zrejme presne to, čo nám nechcú odpustiť. Vyššie spomínaná služba Twitter bez ostychu vyhlásila diskriminačnú politiku voči oficiálnym zdrojom ruských vládnych agentúr. Korporácia META, ktorá je považovaná za extrémistickú, naďalej zámerne toleruje priame výzvy k násiliu a vraždám ruských občanov zverejnené na svojich platformách.Demokracia a liberálny pluralizmus tu rozhodne nie sú na programe dňa. Naopak sa zvyšuje cenzúra a svojvôľa. Domnievam sa, že ide o súčasť sankcionovanej a vyhrotenej xenofóbnej kultúry západného sveta, ktorej cieľom je zrušiť všetko ruské. Ruské štátne inštitúcie, médiá a kritická infraštruktúra sú takmer denne vystavené silným kybernetickým útokom využívajúcim pokročilé informačné a komunikačné technológie. To všetko je súčasťou koordinovanej informačnej agresie proti našej krajine.

Osobitnú pozornosť treba venovať úlohám ochrany príslušných zdrojov výkonných orgánov, samozrejme vrátane Ministerstva zahraničných vecí. Je potrebné neustále zlepšovať opatrenia prijímané na tento účel a zaviesť každodennú kontrolu vykonávania príslušných pokynov vlády. Pritom musíme plne zohľadniť jedinečnú povahu diplomatickej služby a urobiť všetko pre to, aby sme ochránili nazhromaždené bohatstvo skutočne neoceniteľných a niekedy veľmi citlivých informácií ministerstva zahraničia. Na tom pracujeme spoločne s našimi kolegami. Rusko podniká konkrétne legislatívne a praktické kroky na ďalšie posilnenie technologickej digitálnej suverenity štátu. Nebudem sa tým podrobne zaoberať, ale podotýkam, že venujeme týmto otázkam neustálu pozornosť, ako som už povedal, a máme všetky potrebné prostriedky na riešenie tohto problému.

Mimochodom, patríme k svetovej špičke vo vývoji technológií a digitálnych produktov, ktoré sa budú v budúcnosti ďalej zdokonaľovať. Chcel by som tiež povedať, že súčasná kríza ponúka ďalšie príležitosti pre rozvoj, rovnako ako v každom inom odvetví. Myslím, že je zásadne dôležité, aby sme sa pred nikým neuzatvárali, ale neupadali do seba. Sme za profesionálnu a konštruktívnu spoluprácu predovšetkým v digitálnej oblasti. V oblasti správy internetu a kybernetickej bezpečnosti. Všetkým zodpovedným politikom a odborníkom v tejto oblasti je teraz jasné, že bez všeobecných dohôd o regulácii internetu hrozí, že sa svet prepadne do kybernetickej anarchie. A dôsledky by mohli byť katastrofálne pre svetovú ekonomiku a medzinárodnú bezpečnosť aj pre prostý život stoviek miliónov občanov. Rád by som zopakoval to,

Rusko bolo a zostáva pevne odhodlané rýchlo rozvíjať univerzálne normy a zásady zodpovedného správania štátov v informačnom priestore. Zaviedli sme ju aj do návrhu celosvetového dohovoru o boji proti trestnej činnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Ako som už uviedol, chceme sa usilovať o spravodlivejší a vyváženejší medzinárodný režim, ako som už povedal o správe internetu, a očakávame, že budeme dôsledne spolupracovať so všetkými zainteresovanými partnermi, aby sa tieto ciele stali skutočnosťou.Je zrejmé, že blahobyt Rusov priamo závisí od širokého rozšírenia informačných a komunikačných technológií do ich každodenného života. Osobitnú pozornosť treba venovať procesom digitalizácie a ich prispôsobeniu konkrétnym situáciám. Som presvedčený, že tieto procesy by sa nemali stať samoúčelnými, ale mali by byť aktívne vykonávané po starostlivom zvážení všetkých rizík a hrozieb pre spoločnosť a mali by slúžiť na ochranu národných záujmov, na ochranu našich hodnôt, našej kultúry a našej histórie.

Ministerstvo zahraničných vecí nestojí stranou všeobecného trendu aktívneho rozvoja digitálnej agendy a urobí všetko potrebné na posilnenie informačnej bezpečnosti v rámci Ministerstva zahraničných vecí, aby účinne čelilo kybernetickým hrozbám, ktoré sa z dôvodov, ktoré som už spomenul, výrazne zvýšili. Samozrejme, že napriek prekážkam, ktoré nám kladú naši nepriatelia, a naše ministerstvo zahraničných vecí bude aj naďalej maximálne využívať potenciál digitálnej diplomacie na internete a sociálnych sieťach, aby sme širokej medzinárodnej verejnosti oznámili ruský pohľad na súčasné udalosti.V tejto veci sme už pokročili a chceme aj naďalej zvyšovať naše úsilie pomocou tvorivých a inovatívnych metód v spolupráci s predstaviteľmi našej vedy, vrátane Ivannikovovho inštitútu, ktorý s nami úzko spolupracuje, a samozrejme vrátane ministerstva školstva, ministerstva vedy a Ruskej akadémie vied ako celku.

Ruská digitálna diplomacia je všeobecne v popredí informačnej konfrontácie a niekedy sa digitálna diplomacia stáva takmer jediným spôsobom, ako sprostredkovať alternatívny názor zahraničnému publiku, keď sú bežné komunikačné kanály jednoducho zablokované, ako to Západ robí práve teraz. Akcie, ktoré podnikáme, aby sme zahraničnému publiku sprostredkovali pravdu, samozrejme provokujú našich nepriateľov k ďalším pokusom o zablokovanie informačných kanálov, takže to všetci myslíme vážne. Chcel by som zdôrazniť, že aj napriek takémuto pokusu o takúto líniu západných služieb budeme aj naďalej využívať ich možnosti v našej informačnej práci. Zároveň je však zrejmé, že sa môžeme spoľahnúť iba na naše domáce online platformy a riešenie informačných a komunikačných technológií.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here