Wednesday, September 27, 2023
HomeSlovakia NewsVďaka Lipšicovi strávil vo väzba nezákonne 565dní! Navyše mu upreli aj kontakt...

Vďaka Lipšicovi strávil vo väzba nezákonne 565dní! Navyše mu upreli aj kontakt s rodinou! Tvrdí OZ Za právny štát

Jeho väzba bola navyše nezákonná. Doktor Martin Ribár v nej strávil 565 dní. Európsky súd pre ľudské práva oznámil jeho sťažnosť vláde SR. Ktorá bude musieť ESĽP vysvetľovať neľudské zaobchádzanie a diskrimináciu vo väzbe. Rovnako ako v prípade košického notára. Advokát o oznámení sťažnosti vláde SR informoval na stránke svojho občianske združenia Za právny štát.

Sťažnosť

Ribár v. Slovensko (Sťažnosť č. 56545/21) sa týka podmienok väzby v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica, vrátane možností kontaktu s rodinou.

Sťažovateľ v nej uviedol ,že od 30. októbra 2019 do 14. mája 2021 bol držaný vo väzbe za neadekvátnych podmienok. Pokiaľ ide o veľkosť cely, osvetlenie, čerstvý vzduch, spánkovú depriváciu, aktivity mimo celu (bol v cele 23 hodín denne) a osobnú hygienu.

Väzba horšia ako trest

Navyše, sťažovateľove kontakty s rodinou vo forme návštev a telefonických hovorov boli obmedzené a neboli vôbec povolené počas jedenástich a pätnástich mesiacov po pozbavení jeho osobnej slobody.

Sťažovateľ pred ESĽP ďalej tvrdí, že podmienky osôb vo väzbe sú hrošie ako podmienky osôb vo výkone trestu odňatia slobody. Namieta porušenie článkov 3 a 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Dohovor) samostatne. Ako aj v spojení s článkom 14 Dohovoru.

Vláda bude musieť konať

ESĽP stranám (vláde SR a sťažovateľovi) kladie podľa článku 3 Dohovoru otázku, či podmienky väzby – osobitne sanitárne podmienky a nemožnosť tráviť čas na čerstvom vzduchu – predstavovali neľudské a ponižujúce zaobchádzanie.

ESĽP kladie aj otázku, či došlo ok porušeniu práva sťažovateľa na rešpektovanie jeho práva na súkromný a rodinný život. Vzhľadom na obmedzenia aplikované na sťažovateľa, pokiaľ ide o možnosť volať členom svojej rodiny a stretávaní sa s nimi.

„Osobitne, či boli tieto obmedzenia zákonné, sledovali legitímny cieľ a boli nevyhnutné v demokratickej spoločnosti.“

ESĽP bude musieť vláda SR zodpovedať aj otázku, či nebol pri užívaní svojich práv podľa Dohovoru diskriminovaný v rozpore s článkom 14 Dohovoru v spojení s článkom 3 a 8 Dohovoru. Vyjadriť sa musí najneskôr do 20. septembra 2023

Jeho väzba bola navyše nezákonná

O tom rozhodol Ústavný súd SR. Väzba sa má v demokratických a právnych štátoch, tak podľa medzinárodného, ako i nášho práva, využívať len v nevyhnutných prípadoch. A na nevyhnutný čas. Počas posledných troch rokov vlády, ktorá svoju éru začala „pexesom,“ sa však začala využívať skôr ako trest.

A ako v mnohých prípadoch, aj v kauze doktora Ribára, je treba pripočítať aj desiatky mainstreamových titulkov. Ktoré nerešpektujúc prezumpciu neviny, taktiež „pomáhajú budovať náš právny štát.“

Sleduj Vaše Správy – On-line Spravodajstvo Bez Cenzúry

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments